Doa kepada St Monika


St Monica terkasih,
istri dan ibu yang berduka,
banyak penderitaan menembusi hatimu sepanjang masa hidupmu.
Kendati demikian, engkau tiada pernah berputus-asa ataupun kehilangan iman.
Dengan penuh percaya, tekun dan iman yang teguh,
engkau berdoa setiap hari demi pertobatan
suamimu terkasih, Patricius,
dan puteramu terkasih, Agustinus;
dan doamu dikabulkan.
Berilah aku ketabahan, kesabaran,
dan kepercayaan yang sama dalam Tuhan.
Jadilah perantaraku, St Monika terkasih,
agar supaya Allah berkenan mendengarkan permohonanku
………………………………… [sebutkan permohonanmu] …………………………………,

dan perolehkanlah bagiku rahmat untuk menerima Kehendak-Nya dalam segala hal,
dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kita,
dalam persatuan dengan Roh Kudus,
Allah Yang Kuasa, sekarang dan selamanya.
Amin.   


Diperkenankan mengutip / menyebarluaskan artikel di atas dengan mencantumkan: “diterjemahkan oleh YESAYA: yesaya.indocell.net”